Proteksyon namatay IPs aktibo, ito sakop ng IP ay hindi pinapayagan!